Målsetninger 2012-2014

Bergen Barokk målsetninger for 2012 – 2014 er å:

  1. Styrke Bergen Barokks funksjon som musikerpool for profesjonelle utøvere av tidligmusikk, både internasjonalt og lokalt.
  2. Styrke samarbeidet med Bergens musikkliv for å skape et lokalt tilbud på høyt kunstnerisk nivå innen tidligmusikk.
  3. Styrke nasjonalt og internasjonalt nettverk og samarbeid for å kunne presentere Bergen Barokks beste produksjoner.
  4. Styrke opplæringen av unge musikere gjennom prosjektet Ung Barokk.
  5. Fullføre og utgi førstegangsinnspillingen av G.Ph. Telemanns kantatesyklus “Harmonischer Gottes-Dienst”.

1. Bergen Barokks funksjon som musikerpool

Profesjonell utøvelse av tidligmusikk har, i internasjonalt perspektiv, gjennomgått en kraftig utvikling og nivåhevning i de siste 10 årene. For Bergen betyr det at en musikerpool, sammensatt av både internasjonale og lokale utøvere, er nødvendig for å følge med. Gjennom vårt omfattende kontaktnett ser vi muligheten for å styrke Bergen Barokks rolle som koordinerende og samlende faktor. Bergen Barokk skal både kunne framstå med ulike lokalt tilpassede besetninger i Bergens musikkliv og kunne lansere gode og profilert produksjoner nasjonalt og internasjonalt.

2. Samarbeidet med Bergens musikkliv

Bergen Barokk har dannet intensjonelle samarbeidsavtaler med mange aktører for å skape regelmessig konsertvirksomhet med tidligmusikk på høyt nivå. De viktigste samarbeidsparntnere i perioden vil være:

Bergen Domkirke

3-4 årlige fremføringer i Domkirken med hovedvekt på nordtysk og nordisk 1700-talls repertoar. I større produksjoner vil det være aktuelt å samarbeide med Barokksolistene (Oslo) og Kor Vest (Den nye opera).

Foreningen Antikk Musikk

Foreningens formål er å skape nye konsertarenaer for tidligmusikk og dermed aktivere hele spekteret av tidligmusikere i Bergen. Samarbeidet med Bymuseet i Bergen (Holbergmuseet) har ført til en suksessrik serie med søndagskonserter i skolemuseet i Lille Øvregate. Foreningen tar også sikte på å bygge opp aktivitet på kaféscener i Bergen, for å styrke ukonvensjonelle og intime presentasjonsformer av klassisk musikk.

Holbergdagene

Holbergdagene har vært arrangert hvert år i uke 48–49 siden 1997. Holbergdagene er forankret i Griegakademiet og Det humanistiske fakultet og består av konserter, forestillinger, seminarer og populære foredrag. Flere CD- og bokutgivelser er også resultater av Holbergdagene. Ellers har mange aktører i Bergen, som Holbergprisen, BOB, Vestlanske kunstindustrimuseum, DNS, flere museer og kirker, Bergens kammermusikkforening, Harmoniens Venner og Det nyttige selskab bidratt.

Currentes

For Bergen Barokk er det naturlig å ha et prosjekt- og musikersamarbeid med Currentes, et tidligmusikkensemble i Bergen på høyt nivå, men med et repertoar med hovedvekt på tidligere repertoar, dvs. middelalder, renessanse og tidligbarokk.

3. Nasjonalt og internasjonalt nettverk og samarbeid

Bergen Barokks utøvere har et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk og samarbeid. De viktigste i perioden:

Tersløsegaard, Ludvig Holberg museum, Danmark

Bergen Barokk har gitt konsertforedrag på museet Tersløsegaard, Holbergs baroni ved Sorø, årlig siden 2004. Det har bidratt til å vekke interesse i Danmark for Holbergs temmelig ukjente virksomhet som musiker og musikkskribent.

Festivaler

Bergen Barokk styrker samarbeid med ulike konsertarrangører og festivaler innen tidligmusikk i Norden spesielt og Europa generelt. Kontakter som det arbeides med for kommende periode er Stockholm Early Music Festival, Palladium Festival– Malmö, Oude Muziek Festival Utrecht, Vantaa Music Festival og Telemann Festtage Magdeburg.

4. Opplæringen av unge musikere

Bergen Barokk vil ha et årlig prosjekt for unge talenter i Bergen i 13-19 års alderen. Målgruppen er elever i kulturskoler, videregående skoler og i Griegakademiets unge talenter (GUT). Prosjektet omfatter seminar, prøver og en avsluttende konsert. Det vil være innslag av både kammer- og orkestermusikk. Hensikten er å bidra til at unge talenter, både strykere, blåsere og sangere, får erfaring med barokkrepertoar og historisk orientert oppføringspraksis.

5. Fullføre og utgi “Harmonischer Gottes-Dienst”

7 av totalt 11 CD-er er spilt inn. 3 er utgitt og 2 til forventes utgitt innen 2012. Dette er Bergen Barokks internasjonalt orienterte milepælprosjekt, basert på vårt nettverk av musikere fra Tyskland, Danmark, Finland og Norge. Prosjektet har høyeste prioritet. Innspillingene gis ut av Toccata Classics i London og får gode anmeldelser i internasjonal musikpresse.