Follow us...

Twitter logo

Nel pensar che sei l'oggetto

BB, 12. mai 2011

En ivrig lytter har lagt ut "Nel pensar che sei l'oggetto" fra Händel Solo Cantatas på YouTube. Vi er lykkelig smigret for både initiativ og kommentarer…

Bach - Matteuspasjonen

BB, 15. april 2011

Langfredag, 22. april kl. 19.00 åpner Bergen Domkirke for et stort samarbeidsprosjekt mellom KorVest, Barokksolistene, Bergen Barokk og Bergen Domkirke i framførelsen av J.S. Bachs "Matteuspasjon". Etter (faktisk før) at domkantor Kjetil Almenning startet i jobben i Domkirken har han innledet samarbeid med et stort antall aktører både i og utenfor Bergen for å skape et allsidig og kvalitativt musikktilbud i kirken.

I flere produksjoner har Bergen Barokk siden 2009 vært involvert i mange interessante prosjekt (se tidligere poster her) og produksjonen denne påsken kan sies å være en foreløpig topp på samarbeidsrekken. Leder for instrumentalensemblet er Bjarte Eike, som er kunstnerisk leder for Barokksolistene og sentral musiker i konserter og innspillinger med Bergen Barokk gjennom mange år. KorVest utgjør vokalensemblet og består av 24 sangere. Bergen Barokk deltar med 9 av de 24 musikerne, deriblant Mikko Perkola (solist viola da gamba) og Hans Knut Sveen (orgel). Vokalsolister er Berit Norbakken Solset (sopran), Marianne Beate Kielland (mezzo), Mikael Stenbäck (tenor), Johannes Weisser (baryton) and Adam Riis (evangelist). Dirigent er domkantor Kjetil Almenning.

Relevante lenker: Kirkemusikk i Bergen (Bergen Domkirke), KorVest, Barokksolistene.

Samarbeid i Bergen Domkirke

BB, 22. mars 2011

Konserten 20. mars med Spir, Currentes og Bergen Barokk i samarbeid med Bergen Domkirke menighet (www.kirkemusikkibergen.no) var et fint samarbeid mellom mange og et hyggelig møte med et nytt vokalensemble fra Bergen. I programmet "Ascendes in altum" var det musikk fra 1500-tall (og litt til) i kombinasjon med kormusikk av Paul Patterson.

BB, Currentes and Spir in Bergen Cathedral

BB, currentes og Spir på generalprøve 20/3 (foto: HKS)

Vårplaner

BB, 10. mars 2011

Planene for våren 2011 er på plass og vi kan love nye opplevelser med musikk fra Bergen Barokk. Sjekk oversikten for plan, ellers følger vi opp med både kvitter og annen annonsering når det nærmer seg. Ønsker du å motta epostvarsel om konserter, send en melding til bergen@barokk.no

"Utsikter fra Bergen" - takk for sist!

BB, 29. november 2010

Fredag 19. november var det åpning av utstilling i prosjektet "Utsikter fra Bergen". De to kunstnerne Sandra Jecmenica og Åshild Thorsen har fotografert 200 musikere i Bergen og stilt ut bildene i Bergen Kjøtt, Skutevikstorget. Bergen Barokk var invitert til å spille på åpningen. Av ulike grunner ble Bergen Barokk i denne omgang representert ved én person - Hans Knut Sveen, som spilte Allemande av J.S. Bach, Chaconne av J.K.F. Fischer, A new Scottish Tune av H. Purcell og Morlake Ground av J. Blow. Takk for invitasjon og for at vi fikk være med i prosjektet!

Adventskonsert i Bergen Domkirke

BB, 17. november 2010

Domkantor Kjetil Almenning samarbeider med to bergensensembler i Holbergdagenes åpningskonsert den 28. november. KorVest og Bergen Barokk møtes i et program hvor to motetter av J.S. Bach utgjør en ramme for to triosonater av G. Ph. Telemann og Brittens vokalverk Ad Majorem Deo Gloriam. Utøverne i Bergen Barokk er Stefan Lindvall (fiolin), Frode Thorsen (blokkfløyte), Siri Hilmen (cello) og Hans Knut Sveen (cembalo/orgel). Konserten arrangeres med støtte fra Bergen kommune og Norsk kulturråd av Kirkemusikk i Bergen og Holbergdagene. Se konsertplakat her.

Solokantater av Georg Fr. Händel

BB, 04. november 2010

Handel 6 cantatas cover photo

Händel, italienske kantater

Marianne Beate Kielland og Bergen Barokk spilte i mars inn 6 kantater for alt og basso continuo på forlaget ARS Produktion i Tyskland. I disse dager gis den ut. Les mer om innhold og lytt til eksempler på forlagets hjemmeside.

Kantatene stammer fra Händels tid i Roma der han skrev musikk til sammenkomstene hos blant andre kardinalene Pietro Ottoboni, Benedetto Pamphili og Carlo Colonna. Kanskje ikke den aller mest spilte musikken av den produktive komponisten, men vi finner absolutt noen av de mest uttrykksfulle ariene i denne samlingen.

FRANSK KIRKEMUSIKK I BERGEN DOMKIRKE

BB, 04. oktober 2010

Ingeborg Dalheim

Ingeborg Dalheim, sopran

Bergen Barokk og Ingeborg Dalheim møtes i en konsert i Bergen Domkirke 17. oktober. På programmet står verkutdrag og soloer av blant andre Fr. Couperin, Marc-Ant. Charpentier og J.-Philippe Rameau.

Fransk kirkemusikk stod nokså spesielt i den katolske kirken under Ludvig 14s siste 10-15 leveår. Ved siden av at man hadde dyrket fram et ganske storslagent musikerapparat i Chapelle Royale så kunne det virke som at den melankolske og helseplagede monarken hadde en hang til å høre mer kontemplativ og åndelig intimere musikk. Slik byr vi på et aldri så lite brudd med det grandiøse vi gjerne forbinder med Lully-stilen og gir publikum en konsert i "kirkelig kammerstil".

Som en kommentar fra vår egen tid har Ingeborg Dalheim satt opp et utvalg fra Lasse Thoresens "Sacred Songs", musikk som tross forskjell i både tid og tonespråk kanskje kan hevdes å sikte mot de samme vokale målene, - virtuositet i detaljrikdom og klangfarger.

TERSLØSEGÅRD, LUDVIG HOLBERG MUSEUM

BB, 05. september 2010

26. september besøker Bergen Barokk Ludvig Holberg Museum, Tersløsegaard, Danmark.

Det blir sonater av Georg Philipp Telemann (1681–1764) samt "Dandser fra den danske skueplads" av Carl August Thielo (1707–1763). Litt om sistnevnte, redigert fra Det kongelige biblioteks nettside:

Med den religiøse Christian d. 6.s død i august 1746 forandrede det københavnske kulturliv sig drastisk. Nu blev det igen muligt at opføre skuespil. I december samme år søgte og fik Thielo tilladelse til at opføre danske skuespil i henhold til "den Plan som forhen af Os elskelige Ludvig Holberg er bleven lagt", og i april 1747 havde det første stykke, Den Politiske Kandestøber, premiere i traktør Christen Bergs hus i Læderstræde, hvor det spillede indtil udgangen af året. Thielo var nu med Holbergs støtte leder af Den Danske Skueplads, men der kom hurtigt problemer, da Thielo også ville profilere sig som skuespilforfatter. Her oversteg ambitionerne evnerne med det resultat, at skuespillerne nægtede at opføre en række stykker, som Holberg omtalte som nogle "vanskabte og ublu smaa Skuespil, som vare komne for Lyset og var forfattede saaledes, at alle fornuftige Folk væmmedes derved og forargede sig derover". Enden på misèren blev, at Thielo måtte opgive sin direktørtitel og herefter virkede som musikalsk rådgiver, arrangør, klaverstemmer, nodeskriver og akkompagnatør i orkestret.

Som en fransk inspiration indtog musikken en vigtig rolle i forestillingerne på Den Danske Skueplads med både indlagte sange og mellemaktsmusik på programmet, og i perioden 1751-61 samlede og udgav Thielo de sange, der var blevet brugt i forestillingerne - nogle havde været trykt før.

De fleste af samlingerne bringer melodierne for sangstemme og bas. Han angiver dog selv, at alle samlingerne både kan synges og spilles på diverse instrumenter som klaver, violin og traversfløjte. Blandt Thielos egne bidrag var der flere viser til Holbergs komedier.

DET NORSKE SOLISTKOR OG BERGEN BAROKK I BERGEN DOMKIRKE

BB, 30. mai 2010

Søndag 6. juni byr Festspillene i Bergen på konsert i Domkirken. Det er Det Norske Solistkor med dirigent Grete Pedersen som byr på musikk av Iannis Xenakis, Olivier Messiaen og Hildegard von Bingen. I to stykker, "Beatus Vir" og "Dixit Dominus" av Claudio Monteverdi og "Musikalische Exequien" av Heinrich Schütz har Bergen Barokk gleden av å stille sammen med de fantastiske sangerne. Det er en besetning med basso continuo gruppe, bestående av cello, teorbe og cembalo/orgel i tillegg til to blokkfløyter som utgjør Bergen Barokk den kvelden.

Besetningen med blokkfløyter er verdt å legge merke til; toppstemmene i Monteverdis og Schütz' musikk er oftest spilt med fioliner eller zinker (cornetti). Instrumentene Jostein Gundersen og Frode Thorsen trakterer er ikke direkte det første man kanskje assosierer med blokkfløyter, i hvert fall ikke om man assosierer blokkfløyte med tynn klang og høyt register. Det er kopier etter den venezianske instrumentmakeren Silvestro Ganassi publikum får høre. Disse har en åpen, sylindrisk boring som gir en artikulert, voluminøs og direkte klang. Dermed skulle myten om "snill" fløyteklang stå for et aldri så lite fall, vil vi tro.

Les også Hans Henrik Rowes programkommentar til konserten.

PROGRAM FOR KONSERT - KAFE KNØDEREN

BB, 12. mai 2010

Frode Thorsen, Jostein Gundersen og Hans Knut Sveen spiller flg. i kveld:

FANTES DET GAMMELDANS PÅ 1700-TALLET?

BB, 10. mai 2010

Vi har en sterk tradisjon for å tolke musikk av Bach, Händel, Telemann og Couperin i rammene av en klassisk utøverstil som i all hovedsak er blitt dannet i konsertsalene. Musikken er komponert for lytting og kulturen vi har bygget i vår konserttradisjon er å gi et optimalt rom for konsentrert lytting. Men er alle dansesatsene i barokkomposisjonene utelukkende skapt for slik konsentrert lytting? Ikke alle dansesatser i 1700-talls-repertoaret er stilistiske foredlede danseformer, de er like gjerne former for prosesjonsdanser eller mer rustikke "landsens" dansetyper som Bouree, Gavotte, Gigue for å nevne noen.

Image from Mestmachers music book

Aria 248, utdrag fra Jørgen Mestmachers Notebok.
Faksimile fra Griegakademiets biblioteks nettsider

I materialet vi finner i "Jørgen Mestmachers Notebok", et musikkmanuskript fra bergensk 1700-tall, er det en blanding av 261 stiliserte danser, ganske enkle og tilforlatelige melodier i tillegg til mer komponert musikk som ikke er i danseform. De er samlet i nummerert rekkefølge og med ett unntak ikke satt opp i noen organisert serie som for eksempel suite. Notesamlingen kan være tenkt som en samling lærestykker for klaver eller andre instrument eller den kan ha tjent som notebok for større og mindre ensembler ved sammenkomster med dans. For utøvere blir møtet med en slik notesamling utfordrende. Hvordan kan vi tenke oss den beste framføringen av repertoaret i "Jørgen Mestmachers Notebok"? I tillegg til spørsmål om instrumentering blir spørsmålet om stil stadig mer påtrengende. Musikken har de klare tegnene på "typisk" barokkmusikk, samtidig har melodiene mindre distanse til selve dansen. Der Johann Seb. Bach holder en form for avstand til det burleske og kroppslige, selv når han skriver Burlesker og bondedanser, napper melodiene i Jørgens notebok oss i dansefoten og vi glemmer at vi spiller fra erverdige flere hundre år gamle manuskript.

Det er selvsagt mulig at det er vissheten om musikalsk kanon som styrer disse inntrykkene. Ville vi ha hørt musikken annerledes om vi ikke visste at den var laget av for eksempel Bach eller om den var funnet i en samling som i musikkvitenskapelig forstand betegnes som et provinsielt manuskript? Spørsmål om stil lar seg best utforske gjennom utøving. En hver tradisjonsdiskurs har en tendens til å tette skottene mellom de ulike meningsrommene mens en utprøving av musikken gjennom framføring gir en direkte kontakt med materialet, både for lytter og utøver. Derfor har Bergen Barokk og Currentes ved Frode Thorsen, Jostein Gundersen og Hans Knut Sveen gått sammen om et knippe stykker fra "Jørgen Mestmachers Notebok" og annen, komponert musikk for å balansere på linjen mellom tradisjonsstil og stiltradisjon. Programmet er en blanding av det norske og den mest eksotiske motsetningen, 1600-talls canzonaer fra Napoli og Roma. Et av de italienske stykkene er en bearbeidelse av et cembalostykke, B Storaces store Ciaccona. I tillegg til stilistisk problematikk får vi her et idiomatisk spørsmål; hva skjer med melodiske linjer når de "flyttes" fra et klimpreinstrument til fløyter som nettopp understrker og framhever melodiens styrker og kanskje svakheter?

Gammeldans var neppe gammel nok på 1700-tallet, men det er ingen tvil om at dans stod sentralt som musikalsk fundament. Derfor blir det denne gangen naturlig å trekke ut av konsertsalen og heller presentere musikken i omgivelser der man kan roe ned og kanskje ta seg et glass under lyttingen. Publikum inviteres på kafe, nemlig Knøderen i Nygårdsgaten. Mer velegnet sted for bergensmusikk kan neppe tenkes.

Kafé Knøderen,
Lyder Sagensgt 22 (hjørnet Lyder Sagensgt./Nygårdsgt)
Onsdag 12. mai kl 19.00
Arr. Foreningen Antikk Musikk

KAFE KNØDEREN - BERGEN

BB, 4. mai 2010

Sted: Kafe Knøderen
Bergen Barokk/Currentes i samarbeid, bestående av Frode Thorsen, Jostein Gundersen og Hans Knut Sveen spiller den 12. mai, kl. 19.00, musikk fra Jørgen Mestmachers Notebok, en manuskriptsamling fra den tysk/bergenske handelsmannen som levde på Bryggen på 1700-tallet. Stykkene er i hovedsak dansemusikk som antakelig ble skrevet inn i samlingen av ulike opphavsmenn. I tillegg blir det italiensk og engelsk musikk for forskjellige besetninger og solo som danner programmet. Musikk av: Girolamo Frescobaldi, Henry Purcell, Johann Fischer, B. Storace og A. Falchonieri, - og fra Bergen, selvsagt...

Konserten arrangeres av Foreningen Antikk Musikk

PÅSKEKONSERT LANGFREDAG

BB, 24. mars 2010

Tower Bergen Cathedral

Bergen Domkirke

Langfredag, 2. april, deltar Bergen Barokk i pasjonskonsert i Bergen Domkirke sammen med KorVest og domkantor Kjetil Almenning. Det blir Heinrich Schütz' "Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz" som er for selve pasjonsspillet å regne, og i konsertens første del blir det musikk av den polske forfatteren (!) og musikeren Daniel Speer og et "Te Deum" av James McMillan (1959). Mer om programmet finnes på hjemmesidene for Påskefestuken 2010 og Kirkemusikk i Bergen.

Bergen Barokk stiller med disse musikerne:

Programmet som spilles:

YOUTUBE

BB, 13. mars 2010

Vi hadde en filmsnutt her på siden i 2009 som fikk en del oppmerksomhet og spørsmål om hvor den kunne ses. Derfor har like greit lagt den ut på YouTube, til glede(?) for nye seere...
Badminton spilles av FTH og MLM og cembalospill er av HKS (Rameau-Menuett)

HANDELKANTATER I WUPPERTAL

BB, 9. mars 2010

Sammen med Marianne Beate Kielland er Bergen Barokk (v/ Markku Luolajan-Mikkola, Thomas Boysen og Hans Knut Sveen) i Wuppertal i disse dager for å spille inn 6 av Händels italienske kantater for alt og basso continuo. Det er selskapet ARS Produktion som står for innspilling/utgivelse. Innspillingen foregår i Immanuelskirche, en vakker kulturkirke som ligger i Oberbarmen, på "enden" av den lange byen Wuppertal.

Bergen Barokk and Marianne B. Kielland in recording session

Marianne Beate Kielland, Thomas Boysen, Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen

TELEMANN "HARMONISCHER GOTTESDIENST" STØTTE FRA MELTZERFONDET

BB, 8. mars 2010

I dag ble prosjektet "Harmonischer Gottes-Dienst" tildelt kr. 250.000 til nye innspillinger. Dette betyr at vi er på vei inn til å produsere volum 7 og 8 i serien på 11 CDer. Flere milepæler blir passert gjennom dette; vi er godt på vei inn i siste fase av innspillingene og vi vil nå ha dekket alle typene av ensemblebesetninger i Telemanns kantatesyklus. Innspilling av vol. 7 vil foregå i 2010 og tidlig på våren 2011 satser vi på neste.

TELEMANN "HARMONISCHER GOTTESDIENST" VOL. 2 - SUKSESS!

BB, 7. desember 2009

Musikktidskriftet Fanfares anmelder Jerry Dubins skriver i novemberutgaven om Vol. 2, med Franz Vitzthum, Bjarte Eike, Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen:

"If I were giving an award for Baroque disc of the year, this one would win it. Urgently recommended."

Les mer på prosjektets nettsider → www.telemann.uib.no

LUDVIG HOLBERGS SANS FOR FRANSK MUSIKK

BB, 23. november 2009

Lyst å møte Bergen Barokk i samtale om musikk, Holberg, fortellinger og personer? Den 1. desember inviterer vi til en halv times møte med publikum før vi spiller en konsert med musikk fra det som kanskje kan kalles Holbergs favorittstil. Under Holbergdagene diskuteres bl.a. Musikkens virkning (se Holbergdagenes program) og i en av fortellingene vi byr på denne kvelden illustrerer en ganske så direkte og livreddende virkning da Arion blir offer for mytteri, kastes på havet, men reddes av en fisk som nettopp allerede var fortryllet av Arions sang.

Ludvig Holberg image

Ludvig Holberg

Det er Bergens Kammermusikkforening som arrangerer konserten i samarbeid med Holbergdagene og Bergen Barokk. Vi starter kl. 19.30 og ca. kl. 20.00 får du høre dette programmet:

L. Marchand: Suite
H. Purcell: "O Solitude"
F. Dieupart: Suite
M. Marais: Le Tombeau de Lully
A. Campra: Arion
M. Marais: Chaconne

Det er Mona Julsrud, Frode Thorsen, Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen som for denne anledningen har med seg Luana Gundersen på traverso og Fredrik Bock på lutt. Siden vi feirer Bergen Barokk 15 års jubileum i år ser vi ikke bort fra at det vanker litt bursdagsgodt på publikum.

FEIRING AV HÄNDEL OG BERGEN BAROKK

BB, 26. oktober 2009

Handel sonatas cover

Coveret på Bergen Barokk CD no. 1 (1994)

1. november, kl. 19.30 spiller Frode Thorsen og Hans Knut Sveen et program med sonater for blokkfløyte og basso continuo av G.F. Händel i DELK-kirken under Bjørgvin kirkemusikkdager i Bergen. Det har neppe gått noen hus forbi at det er 250 år siden Händel døde. En morsom tilfeldighet er det at for 15 år siden ga Thorsen/Sveen ut CDen som ble starten på Bergen Barokk, en innspilling med nettopp Händelsonatene. Programmet er:

Les programtekst

PROGRAM FOR KONSERTEN I ÅSANE KIRKE

BB, 17. oktober 2009

Konserten med Bergen Barokk og Åsane unge strykere den 18. oktober begynner kl. 18.00 og programmet er:

"GAMLE" MØTER UNGE I ÅSANE

BB, 8. oktober 2009

Søndag 18. oktober blir det konsert i Åsane kirke med Bergen Barokk og Åsane Unge Strykere. Fra BB er det Bjarte Eike, Per Buhre, Kate Hearne og Hans Knut Sveen som skal spille bla. Corellis Concerto Grosso nr. 4 sammen med et 20-talls dyktige utøvere som til vanlig øver i Åsane Kulturhus. På konserten blir det også noen solostykker med cellister og fiolinister fra orkesteret og i Banisters' Ground blir det også et møte med de absolutt minste i ÅUS sin aspirantgruppe.

Det blir også en avdeling med de fire musikerne i BB alene. Vi spiller musikk av virtuoser fra 1700-tallet, men ser ikke bort fra at det blir innslag med irsk musikk. Det pleier det i hvert fall å bli når felespiller Eike møter fløytespiller Hearne.

27. SEPTEMBER

BB, 7. oktober 2009

Bergen Barokk, KorVest and Kjetil Almenning in Bergen Domkirke 270909

Bergen Barokk/Barokksolistene, KorVest og dirigent Kjetil Almenning på generalprøve 27. sept. (Foto: Henrik H. Sveen)

Bergen Barokk at Tersløsegaard 270909 Bergen Barokk at Tersløsegaard 270909

Frode Thorsen, Markku Luolajan-Mikkola og Fredrik Bock på Tersløsegaard 27. sept.

KIRKEMUSIKK I BERGEN, HOLBERG I DANMARK

BB, 11. september 2009

Holbergs franske musikksmak

Den 27. september kan du oppleve Bergen Barokk om du skulle befinne deg nær Sorø, Danmark eller i Bergen. Frode Thorsen, Markku Luolajan-Mikkola og Fredrik Bock (erstatter Thomas Boysen denne dagen) vil spille programmet "Alla Francese" på Ludvig Holberg Museet, Tersløsegaard kl. 15. om ettermiddagen. Programmet er utdrag fra CD-programmet vi spilte inn i juni, med musikk av Dieupart og Marchand. Konsertene med Bergen Barokk på Tersløsgaard har etablert seg som en produktet av en nær kontakt mellom Holbergmiljøene i Bergen og Sorø.
Frode Thorsen holder dagen før et foredrag på Det Kongelige Danske Musikonservatorium, København, om Holberg, musikk og stil.

Anthems i Bergen Domkirke

Samme dag, om kvelden, finner du Bergen Barokk igjen i annet format og med annet program. I samarbeid med Barokksolistene, KorVest og domkantor i Bergen, Kjetil Almenning framfører vi to av Georg Fr. Händels "Chandos Anthems". Disse verkene er en del av en stor syklus med tekster hentet fra Bibelens Salmenes bok, tonesatt for kor, solister og strykere/treblås. Hertugen av Chandos, James Brydges (1673–1744) lot oppføre palasset Cannons i Edgware ved London, og en tid hadde han Händel som kapellmester og komponist. I disse rammene var det Händel komponerte rekken av Anthems som ble framført til søndagsvesperne i den lille kirken St Lawrence, Whitchurch, som fungerte som slottskapell. Hertugen investerte mye i musikk og gjennom serien på 11 anthems kan vi se hvordan både kor og orkester må ha vokst i antall ansatte korister og musikere. (Kilder: New Grove's Dict. of Music and Musicians og Store norske leksikon.) Likevel var det neppe noe 100-personers oratoriekor som framførte disse stykkene, snarere en mer selektert samling sangere og musikere, sannsynligvis i størrelsesorden av det apparatet vi setter sammen i Bergen Domkirke den siste søndagen i september.

Orkesteret er første gang Bergen Barokk og Barokksolistene gjør et slikt samarbeid, musikerne er kjent fra produksjoner under begge navn isolert, men nå altså i fusjonert form for anledningen. På obo kan du høre Saskia Fikentscher, fiolinistene er Bjarte Eike (kunstn. leder for Barokksolistene) og Karolina Raziej og på bratsj spiller Hans Gunnar Hagen. Continuogruppen er dannet av Thomas Pitt (cello), Ingvild Pettersen (bass) og på tasteinstrumenter (orgel/cembalo) spiller Ingrid Eriksen Hagen og Hans Knut Sveen.

I tillegg til de to korverkene samt et a cappella verk, "Rise up, my love" av Howard Skempton (1947) får du høre en sonate av Händel, opprinnelig for to fioliner og basso continuo, men i denne versjonen med en tilføyd bratsjstemme som ble funnet i et manuskript på Buckingham Palace.

BERGEN BAROKK ØVER TIMING

BB, 21. juni 2009

Se post 13. mars 2010 eller gå til YouTube

INNSPILLINGSSTART I BERGEN

BB, 20. juni 2009

Frode Thorsen getting ready for recording

Frode Thorsen gjør klart studio for innspilling.

Vi startet innspilling i NRKs studio på Minde i Bergen den 19. juni. På cd-listen står to suiter av Dieupart, av Marin Marais, Marchands cembalosuite i g-moll framført "Mise en concert" og duoer for blokkfløyter av Hotteterre.
Utøverne er Frode Thorsen og Jostein Gundersen på blokkfløyter, Markku Luoloajan-Mikkola på viola da gamba, Thomas Boysen på teorbe og Hans Knut Sveen på cembalo. Produsent er Geoff Miles.

I studio hadde det vært filminnspilling og man hadde laget green-screen av gulvet. Vi er lykkelige over å kunne spille inn i grønne omgivelser...

ÅPENT HUS DEN 16. JUNI

BB, 12. juni 2009

Frode Thorsen and Jostein Gundersen

Bergen Barokk har i 2009 startet et arbeid for å inspirere og engasjere unge musikere til å oppdage tidlig musikk og mulighetene i historisk orientert framføringspraksis. Samarbeidet med Suzukilæreren Britta S. Vindenes ved Bergen kulturskole har gitt resultater som samarbeid rundt flere av kulturskolens konserter og seminar. Dette er første gang at samarbeidet resulterer i konserter både i regi av Suzuki Viva og av Bergen Barokk, med gjestende musikere "begge veier". Arbeidet har gitt mersmak for de som har vært involvert og liknende prosjektsamarbeid er under planlegging også med andre tilsvarende grupper i Bergen.

Når publikum inviteres til åpent hus på Griegakademiet den 16. juni. er det viktig for arrangørene å vise fram resultater av samarbeidet, men samtidig for å tilby en konsertprogram som kanskje ikke er helt vanlig å oppleve innenfor klassisk musikk. Det er spilleglede og gjensidig musikalsk påvirkning gjennom samspill som er hovedfokus, ikke lærer-elev-rollen.

Arrangementet markerer Suzuki Vivas sommeravslutning og samtidig begynnelsen på Bergen Barokks innspillingsperiode med musikk assosiert med Ludvig Holbergs musikksmak.

Se plakat

Les program som tekst

Konserter og innspilling i juni

BB, 5. juni 2009

Bergen Barokks spennende junimåned startet alt med konserten den 3. (se under). Den 11.6 blir det konserter for Det Nyttige Selskab i ballsalen på Damsgård Hovedgård. Fransk musikk etter Ludvig Holbergs idealer blir tema i en (forhåpentlig) solrik torsdags kveld der Det Nyttige Selskab har sin sommerfest.

Thomas Boysen plays the theorbo

Thomas Boysen på teorbe

Den 16. juni lager vi helaften i Gunnar Sævig Sal i samarbeid med Griegakademiet og Bergen Kulturskole/Suzuki Viva. Kl. 17.30 deltar Bergen Barokk sine musikere i samspill med Suzukigruppens sommeravslutningskonsert. Kl. 20.00 blir det konsert med BB der noen av Bergens (meget) unge barokkmusikere opptrer som solister. I tillegg presenterer vi a-moll-konserten, den av Telemann altså...
Også her blir det fransk musikk for blokkfløyter, viola da gamba, teorbe og cembalo.

Musikerne i Bergen Barokk denne kvelden er

Frode Thorsen og Jostein Gundersen, blokkfløyte
Stefan Lindvall og Britta S. Vindenes, fiolin
Hans Gunnar Hagen, bratsj
Markku Luolajan-Mikkola, viola da gamba og cello
Thomas Boysen, teorbe
Hans Knut Sveen, cembalo

Den 19. til 22. juni tar BB all den franske musikken med inn i NRKs studio på Minde, Bergen og spiller den inn. Det er del to av "A Holberg Recital" som skal på disk og gis ut til Holbergprisutdelingen i november.

Ny utgivelse i "Harmonischer Gottesdienst"

BB, 4. juni 2009

Volum 2 i serien "Harmonischer Gottesdienst" er på vei ut i butikkene for salg fra 6. juli!
I denne innspillingen presenterer BB kontratenoren Franz Vitzthum i samspill med fiolinisten Bjarte Eike. Continuogruppen utgjøres av Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen. Bjarte Eike har spilt med BB siden 90-tallet og har tidligere gjort en kjempeinnsats i innspillingen av Bertuchs triosonater (Toccata Classics TOCC0006). Franz Vitzthum var med på BBs turné til USA i 2007 og medvirker, som Bjarte, ved flere senere Telemannkantateinnspillinger med Bergen Barokk.
Harmonischer Gottesdienst Vol 2 cover pictuer
For forhåndslytting og trackliste, klikk her. Produsent og lyd er ved Jørn Pedersen og Geoff Miles. Utgiver er Londonselskapet Toccata Classics ved Martin Anderson. Fonetiker Wencke Ophaug jobber i prosjektet med fonetikk og uttale av 1700-talls tysk og følger alle innspillinger/konserter i prosjektet. Prosjektet har egen hjemmeside.

Bergen Barokk på medisinhistorisk konferanse

BB, 3. juni 2009

Med programmet

Benedetto Marcello (1686–1739): Sonata d-moll
Adagio – Allegro – Adagio – Allegro
fra Jacob Mestmachers Musikkbok (Bergen 1700-tallet):
Menuett og «Den Drukne Bonden»
Francesco Maria Veracini (1690–1768): Sonata sesta a-moll
Largo – Allegro – Allegro - Allegro

spilte Frode Thorsen og Hans Knut Sveen for 100 glade medisinere i St. Jørgen krk. den 3. juni. Om det provoserte skolemedisinerne å høre om Holbergs funderinger om musikkens virkning er usikkert, men at den virket på dem er helt klart.
St. Jørgen kirke, som er en del av Lepramuseet i Bergen (Bergen bymuseum) er et fantastisk rom, både utseendemessig og akustisk. At det kun er tynne trevegger som skiller, i dette tilfellet, barokkmusikk fra trailertrafikk kan kanskje by på problemer i enkelte tilfeller, men denne kvelden var det blokkfløyta som vant...

Will you buy a fine Dog?

BB, 2. april 2009

Det er sopranen Berit Norbakken Solset som ikke selger valper, men som synger denne noe heller tvilsomme sangen av Thomas Morley i en konsert sammen med Hans Knut Sveen i Logen Bar den 25. april. Se også Agendasiden for mer tekst om konserten.

Ung Barokk 2009

BB, 1. april 2009

Bergen Barokk har startet prosjektet Ung Barokk hvor vi spiller sammen med barn i kulturskolen i Bergen. I første omgang holdt vi seminar 14. og 15. mars med huskonsert (se filmklipp) og den 20. mars spilte Frode Thorsen og Hans Knut Sveen barokkmusikk sammen med flere grupper under konsert på Bergen kulturskole i anledning 30-års jubileet der. Senere vil vi lage flere konserter sammen, bli ikke overrasket om du i Bergen Barokks konserter i år vil få høre ensembler med noe lavere snittalder enn det du er vant til fra tidligere.

Økt støtte for 2009

BB, 17. desember 2008

15. desember fikk Bergen Barokk ensemblestøtte for 2009 fra Norsk kulturråd. Støtten for neste år er økt til kr. 300.000. Dette, sammen med økt støtte fra Bergen kommune betyr at vi vil kunne satse tyngre på prosjekter i 2009. Innen utgangen av året vil vi publisere en foreløpig prosjektplan her på barokk.no.

Konsertene i Bergen og Oslo

BB, 17. desember 2008

De to siste konsertene i 2008 ble holdt i Logen, Bergen og i Oslo konserthus, Lille sal. Med Harald Herresthal som konferansier fikk publikum både informativ og underholdende ledsagelse til programmet med italiensk-inspirert musikk. Ekstranummer ble det i Oslo, rørende attpåtil, da Herresthal ledet an i firstemmig allsang med "En rose er utsprungen". Dermed skulle julestemnningen være på plass, vil vi tro.

Bergen Barokk rehearsal

Prøve i Logen, Bergen

Bergen Barokk rehearsal discussion

Harald Herresthal, Bjarte Eike og Peter Spissky

Program for BBs konserter i Bergen og Oslo

BB, 1. desember 2008

Francesco Mancini: Concerto e
Georg Philipp Telemann: kantate Die Kinder des Höchsten sind rufende Stimmen
Georg Fr. Händel: Triosonate i F-dur for to fioliner & BC
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Kantate "Armida abbandonata" for sopran to fioliner og BC
Francesco Mancini: Concerto d

Medvirkende: Harald Herresthal, konsertvert
Mona Julsrud, sopran og Frode Thorsen, blokkfløyte
Bjarte Eike og Peter Spissky, fiolin
Thomas Boysen, Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen, basso continuo
Konserten i Bergen er arrangert av Bergens Kammermusikkforening og Holbergdagene i Bergen.

Bergen Barokk rehearsal

Prøve på Mancinis Concerto for blokkfløyte og to fioliner. Fra Det Kong. Danske Musikkonservatorium, "Studiescenen", sept. 2008. Fra venstre: Peter Spissky, Bjarte Eike, Frode Thorsen, Thomas Boysen. foto: H.K. Sveen

Konserter med Bergen Barokk i Bergen og Oslo

BB, 25. november 2008

Tirsdag 2. desember kl. 19.30 spiller Bergen Barokk konsert sammen med musikkhistoriker, kirkemusiker og professor Harald Herresthal i Logen i Bergen. Herresthal tar turen over fjellet for å presentere et av sine populære konsertforedrag for det bergenske publikum. Konserten arrangeres av Bergens Kammermusikkforening i samarbeid med Holbergdagene og er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune. På programmet står musikk av Mancini, Händel og Telemann og Bergen Barokk framstår i stort format med Mona Julsrud, Frode Thorsen, Bjarte Eike, Peter Spissky, Thomas Boysen, Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen på podiet.
Onsdag 3. desember kl. 19.00 kan ensemblet og Herresthal høres i Konserthuset, Oslo med det samme programmet.

A HOLBERG RECITAL I: /A taste of Italy/

BB, 24. november 2008

Dette er den første av i alt 3 CDer med Bergen Barokk som tar utgangspunkt i Ludvig Holbergs musikalske smak og mulige repertoar. Ludvig Holberg var som kjent den nordiske opplysningstids hovedfigur. Det som er mindre kjent er at han musiserte hele livet. Blokkfløyte var hans hovedinstrument.
Holberg trekker ofte frem Corelli som et klassisk ideal og det var derfor selvsagt at denne store mester måtte være representert. I vårt øvrige utvalg har vi vektlagt nær stilistisk forbindelse til Corelli og at musikken var kjent i København på begynnelsen av 1700-tallet.
Medvirkende fra Bergen Barokk: Frode Thorsen, blokkfløyte; Hans Knut Sveen, cembalo; Markku Luolajan-Mikkola, barokkcello.
Holberg recital cover

Konsertprogram Hans Knut Sveen, klavikord

BB, 23. november 2008

På konserten i dag spiller Hans Knut Sveen:

J.Ph. Rameau: Menuett i C
Ground-variasjoner i G-dur (improvisert)
G.Fr. Händel: Gigue fra Suite i A-dur
H. Purcell: The New Ground
Händel: Aria med variasjoner fra Suite i E-dur (The Harmonious Blacksmith)
Purcell: Allemande og Courante i d-moll
Ground i d-moll (improvisert)
"Wallom Green" fra J. Playford: "The English Dancing Master"
Purcell: Round Ô
Händel: Chaconne i G-dur
"Newcastle" fra J. Playford: "The English Dancing Master"
J. Blow: Morlake Ground

Gjesteopptreden med Erik Bosgraaf

BB, 30. oktober 2008

Bergen Barokk spilte i Mariakrk. i kveld i et program med blokkfløytefokus. Frode Thorsen og Jostein Gundersen spilte trio sammen med Erik Bosgraaf som har tilbragt en liten uke i Bergen. Han har holdt seminarer på Griegakademiet i tillegg til konsertene han har holdt bl.a. med BB.

Erik Bosgraaf portrait

Foto: Marco Borggreve

På programmet stod
A. Scarlatti: Sonata a 4
Johann Mattheson: Sonata a 3
Jacob van Eyck: "Wat zalmen op den Avond doen" og "Courant, of Harte diefje waerom zoo stil"
Tomi Räisänen: "Chain of Tears"
A. Corelli (arr. Schickhardt 1715): Sonata a 3
H. Purcell: "Two in one upon a Ground" og Chaconne

Sammen med blokkfløytetrioen spilte Siri Hilmen cello og Hans Knut Sveen cembalo.

Forslag om økt støtte til Bergen Barokk

BB, 12. oktober 2008

I Bergen kommunes budsjettframlegg for 2009 ligger det et forslag om økt støtte fra kr. 100.000 til kr 140.000 til Bergen Barokk (I kommunale dokumenter har vi i en årrekke figurert under navnet Bergen Barock). Dette er et positivt signal fra Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett og en anerkjennelse til det vi har utført samt en forventning om viktige bidrag til musikklivet i Bergen også i tiden framover. Vi har overfor kulturadministrasjonen signalisert at vi både vil styrke det som kan anses som en musikerpool innen tidlig musikk i Bergen og at vi ønsker å samarbeide med organsisasjoner som driver ensemblevirksomhet for unge for å styrke interessen for rekruttering til tidlig-musikk-utøvelse.
Budsjettarbeid er som kjent en drakamp, i vår søknad har vi lagt budsjettmålet noe høyere (søkte støtte om kr 210000) for på best måte klare å utføre det vi setter oss som faglige mål. Utfordringen blir dermed å justere tempoet i arbeidet slik at vi faktisk klarer å nå de målene vi setter oss med de midlene vi til slutt vil klare å hente ut.
Vi merker oss forøvrig at det på posten Musikk (37720) kuttes med kr 750.000 og at det gis økninger med tilsammen kr 680.000. Selv om vi gleder oss over økninger til mye fine og interessante musikkaktører er det strengt tatt et skår i gleden at musikksatsningen ikke øker i takt med den generelle kultursatsingen.
Screenshot from Bergen kommune budget page
Bergen kommune satser mindre på musikk? Til kommunens budsjettdokumenter

Bilder fra Danmark

BB, 29. september 2008

Morsomt med konserter i København og Tersløsegaard, øverst henger utøverne i Holbergs epletre og nedenfor ses en ensom teorbist på vei hjem fra konsert, spaserende ved Peblinge Sø. Collage Bergen Barokk i Holbergs epletre
Thomas Boysen på vei

Konserter i Danmark 26. og 28. september

BB, 22. september 2008

Bergen Barokk spiller to konserter i København og Tersløsegaard (Ludvig Holberg Museum), Dianelund 26. og 28. september. I samarbeid med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spiller vi i deres nye bygg i Fredriksberg.
Programmet: Francesco Mancini (1662–1737): Concerto XIX e-moll
Georg Philipp Telemann (1681­–1767) : Kantate Schmückt das hohe Fest mit Maien fra Harmonischer Gottes-Dienst (1726)
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Triosonate F
Francesco Mancini: Concerto VI d-moll
Georg Friedrich Händel: Kantate Notte placida e cheta

Medvirkende:
Mona Julsrud, sopran
Frode Thorsen, blokkfløyte
Bjarte Eike og Peter Spissky, barokkfiolin
Thomas C. Boysen, theorbe
Thomas Pitt, barokkcello
Hans Knut Sveen, cembalo

Er du i Køben eller på Holbergs gamle baroni? Kom gjerne og hør.

Innspillinger av Vol. 5 og 6 i serien "Harmonischer Gottesdienst"

BB, 22. september 2008

Den vakre Hoff kirke byr på mer enn studiokvalitet. Vi takker stab, kirkeverge og menigheten for samarbeid i 10 dager. Deres gjestfrihet og fleksibilitet i forhold til aktivitetene gjør at vi både trives og arbeider bra i tiden vi bruker der. Også takk til Hoff Gjestgiveri for losji og oppvartning i hele perioden. Vi ser fram til å se dere igjen!
Hoff kirke sett fra nord Interiør, pause i opptakene

Hoff krk, rolig utenpå, hektisk inne, bilde fra en pause i innspillingen. (Foto. Jørn Pedersen)

Konsert i Mariakirken, Bergen

BB, 20. september 2008

Trioer for to blokkfløyter og b.c. av Arcangelo Corelli (Triosonate i F-dur) og Giuseppe Sammartini (Triosonate i d-moll) samt cellosonate av Antonio Vivaldi (sonate i B-dur) stod på programmet da BB holdt konsert i Mariakirken ved en internasjonal konferanse for jurister den 20. september. Ved hjelp av selvutløser og en smule billedredigering foreviget musikerne Frode Thorsen, Jostein Gundersen, Gunnar Hauge og Hans Knut Sveen seg selv.

Bergen Barokk triosonater

G. Hauge, H.K. Sveen, F. Thorsen og J. Gundersen ved Mariakrk, Bergen

Innspillinger av Vol. 5 og 6 av "Harmonischer Gottesdienst"

BB, 17. september 2008

Prosjektet er kommet over halvveis, vi har spilt inn 6 av 11 CDer i serien. Om litt legger vi ut noen bilder fra dagene i Hoff kirke, Østre Toten.

Innspilling av Holbergs favorittmusikk

BB, 23. juni 2008

I dag avsluttet vi innspilling av blokkfløytesonater av Corelli, Pepusch og Marcello. I NRKs store studio på Minde i Bergen har vi jobbet med CDen som utgis i samarbeid med Universitetet i Bergen og Holbergprisen. Utgivelse vil skje til utdeling av Holbergprisen 2008.
Bakgrunnen for repertoaret ligger i det som utgjorde Ludvig Holbergs musikksmak. Han var selv en habil blokkfløytist og spesielt opptatt av og interessert i den musikken som A. Corelli var eksponent for.
Utøverne på CDen er Bergen Barokk: Frode Thorsen - blokkfløyter, Markku Luolajan-Mikkola - cello og Hans Knut Sveen - cembalo. Produsent for innspillingen er Jostein Gundersen og lydansvarlig er Gunnar Herleif Nilsen.

Photo of Thorsen, Mikkola and Sveen
Markku Luolajan-Mikkola, Hans Knut Sveen og Frode Thorsen i studio (foto: G.H.Nilsen)

Volum 5 i arbeid

BB, 8. april 2008

Franz Vitzthum, Peter Holtslag, Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen var i Lüneburg for prøver til innspilling av den siste delen av "traversokantatene". Det ble litt tid til omvisning i den vakre byen, her ser vi tre av utøverne i Michaelikirche i stor age for J.S. Bachs fordums tilstedeværelse. Han tilbragte to år i byen ved klosterkirkens skole.
Bilde av PH, FV og MLM i M.kirche

På huset til en av Lüneburgs innbyggere, som i sin tid måtte føre en hard kamp for å bevare gamlebyen mot sanering og nybygg, finner vi denne innskriften. Den kan nok gi tydelig uttrykk for mang en tilsvarende miljømessig redningsaksjon. (Klikk på bildet for leselig størrelse)
Bildet viser utsnitt av en husfasade i Luneburg

God påske!

BB, 20. mars 2008

Faktisk er det første påske på mange år da vi ikke spiller noen konsert i Bergen. Dette har å gjøre med planene våre og prioritering av innspillingene. Vi skal dessuten like etter påske møtes i Lüneburg i forbindelse med neste innspilling i "Harmonischer Gottesdienst"-serien.

Utklipp fra Morgenbladet 23. mars 2007

BB, 10. mars 2008

M.bladets anmelder Magnus Andersson skrev i en artikkel 23.3.07 om årets Borealisfestival en hel seksjon om Christian Bloms stykke "Couperins hode, skulder, kne og tå". Vi gjengir her, med Morgenbladets tillatelse, et utdrag av artikkelen:
Kroppslig.
Et spennende norsk prosjekt var komponisten Christian Bloms samarbeid med Bergen Barokk, videokunstneren Ellen Røed og koreografen Alan Lucien Øyen. Bloms Couperins hode, skulder, kne og tå var en anatomisk undersøkelse av et Couperin-verk, som han hadde omarrangert/-komponert for at det skulle passe til formålet, hvilket var å dekonstruere og rekonstruere verket.
Rommet man lytter i blir altfor ofte glemt i musikklivet, men her var det puter på gulvet, hvitmalte vegger, en cembalo som lå på skakke direkte på gulvet, lerreter og lys i alskens farger. Verket startet tregt, kanskje litt for tregt, med at den for dagen svært bistre blokkfløytisten Frode Thorsen dirigerte cembalisten Hans Knut Sveen i noe som virket helt meningsløst, i noen spredte fragmenter av Couperin uten mening i seg.
Faktisk var det så vidt man skjønte at det kom fra Couperin. Men det hele gjentok seg mange ganger, og fragmentene kom til å settes sammen i verket, om det nå var Couperins eller Bloms. Blokkfløyten spilte kanskje akkordtoner eller ornamenter, og det hele ble tatt opp for å bli spilt tilbake mot musikerne, som spilte duetter, trioer, kvartetter med seg selv og lydanlegget.
Samtidig fikk musikken et tilsvar av videoen, som var en oversettelse eller gjengivelse av klangen. Lyset ble forandret, Thorsen sprayet noe i øyet som begynte å renne, og et av de små høydepunktene var når musikken flyttet seg til et opplyst basseng hvor vannet føyk og begynte å danse langt over overflaten.

Stille sug.
Men klang og video var grunnelementene. Etter at musikken var bygget, stilnet den, og det gjensto bare en videorepresentasjon av musikken. Klangen var tvunget til stillhet. Selv om verket begynte tregt, sugde det tilskueren inn i sin langsomme fremdrift hvor en tilstand tok over for en annen i sakte kino. Tregheten er uproblematisk i verket, men det problematiske i verket ligger i forutsetningen for ideen. For at musikken og videoen skal kunne bygges lag for lag, må verket bygge på en rekke like tidsenheter.
Dette gjorde verket på en måte forutsigbart, selv om tilskueren ikke visste hvordan neste "blokk" ville arte seg. Likevel lurer jeg på om jeg må bruke ordet "vakker" nok en gang for å beskrive veien verket gikk.
(Gjengitt med tillatelse fra Morgenbladet og forfatteren)

Vi har brushet opp nettsidene

BB, 9. mars av Hans Knut Sveen

Ettersom tiden går så dukker behovet opp for fornyelse. Vi har tatt en runde og gitt nettsidene våre et nytt utseende og gått tilbake til en mer "konvensjonell" utforming fra den bloggbaserte vi har hatt de siste to årene. I den sammenheng har vi også beriket tekst og bildemateriale og regner med å bygge videre på både struktur og innhold. Når det gjelder kontakten med leserne av våre sider ønsker vi nå å prøve en litt ny variant: I stedet for at vi i Bergen Barokk poster hovedinnlegg som du kan kommentere på, åpner vi nå for "leserinnlegg" på denne siden. I kolonnen til høyre ser du hvordan du forholder deg om du har noe på hjertet.

20. mars 2008:
Takk for tilbakemeldinger
Morsomt at så mange har sett de nye sidene alt og meldt positive ting om dem.
Bergen Barokk

Recording business

BB, 9. mars av Hans Knut Sveen

Bergen Barokk er veldig mye i platestudio i år. I september drar ensemblet til Hoff krk., Østre Toten for å spille inn Volum 5 og 6 i serien "Harmonischer Gottesdienst". Med nye, friske midler fra UiB og Norges Forskningsråd (se www.telemann.uib.no) ser vi at realisering av Vol. 7 er økonomisk sett på plass også. Men i tillegg er flere av medlemmene opptatt med innspillingsprosjekt utover disse, Frode Thorsen spiller inn sin lenge planlagte CD med Holbergs favorittmusikk i juni og undertegnede er med i den samt to andre innspillinger (cembalo i Pavel Serbins "Cellosonater av Jacob Klein" og "Barokksolistene-musiker" i J.Balkes "SIWAN").