Categories
Arrangement

[:no]Prolog til Mozarts Requiem[:en]Prologue to Mozart’s Requiem[:]

[:no]Bergen Barokk ble invitert av domkantor Kjetil Almenning, til å delta med en introduksjon til et av verdens sikkert mest spilte og kjente klassiske verk, på Bergen kirkeautunnale 1 november. Det viste seg å være en utfordring som vanskelig lot seg løse ved å spille annen komponert musikk. Derfor tok Hans Knut Sveen utgangspunkt i materiale han og Lene Langballe, utøver på sinke, bosatt i Danmark, har arbeidet med for en tid tilbake.
Stykket er teknisk sett ingen prolog, hvis vi tenker at den skal løfte fram og presentere elementer eller poenger fra Mozarts musikk. Men den sikter heller mot å legge en grunnstemning for Requiem, ved å trekke oppmerksomheten inn mot klangbehandling, melodiføringer og stemninger, som Mozart’s messe er full av. Materialet i prologen er hentet fra motetten Pulchra es, komponert av Giov.Pierluigi da Palestrina (1525-1594), senere utsmykket gjennom såkalte diminusjoner av en annen stor musiker, Ricardo Rognoni (1550-1629).
Det er Rognonis diminusjoner, nærmest improvisatoriske linjer, Lene Langballe framfører, opp mot et elektronisk lydbilde med Hans Knut Sveen.

Hør Lene Langballe og Hans Knut Sveen spille motetten og diminusjonene 5. nov. 2014 i St. Jakob kirke, Bergen.[:en]Lene Langballe and Hans Knut Sveen play their ‘prologue’ to Requiem by W.A. Mozart. The piece is based on a set of diminusions (ornamentations) by Ric. Rognoni, developed from Palestrina’s motet Pulchra es anima mea. The cornetto part is accompanied by electronic sound and thus taking the melodic line into other contexts and assosiations.

Follow the links in the Norwegian version of this text to find more information on the musical material and performers.

Listen to Lene Langballe and Hans Knut Sveen performing the motet with its diminutions, 5. nov. 2014 in St. Jakob kirke, Bergen.[:]