Categories
Arrangement Nytt om Bergen Barokk

The Musical ClubKlubbmusikk

Frode Thorsen og Siri Hilmen starter Foreningen Antikk Musikks vårkonserter i Latinskolen 2014 med et program med grounds, divisions og sonater for solo instrument og basso continuo. Tostemmigheten tas ned til det helt konsentrerte når Hilmen utøver både basstemme og akkompagnement på cello alene. Hør musikk fra Oxfords klubbmiljø anno 1720.Frode Thorsen and Siri Hilmen play music from Oxford’s Musical Clubs of 1720, inspired by the descriptions given us by Ludvig Holberg. The first of the Spring Concerts of Foreningen Antikk Musikk.