Om Bergen Barokk

Bergen Barokk ble dannet av Frode Thorsen og Hans Knut Sveen i 1994 i forbindelse med en konsertserie i regi av Bergen kommunes kulturavdeling, og er i dag en av Norges ledende tidlig musikk grupper. Ensemblet har konsertert og vært kringkastet i Skandinavia, Russland og USA. Innspillingene deres finnes på Simax Classics, BIS, Bergen Digital Studio og Toccata Classics og dekker tysk, engelsk, italiensk og fransk repertoar.
Ensemblet har siden 2006 vært i arbeid med innspillingen av Telemanns kantatesyklus “Harmonischer Gottes-Dienst”, en samling av 72 kantater for alle søn- og helligdager i kirkeåret. Prosjektet er et samarbeid mellom Griegakademiet – Institutt for musikk (UiB) og Toccata Classics, London. Bergen Barokk har så langt spilt inn 55 av kantatene i samlingen.
“A Holberg Recital” er en serie på tre CDer med musikk knyttet til Ludvig Holbergs musikksmak og mulige repertoar.

Bergen Barokk har samarbeidet med ensembler som Pratum Integrum (Moskva), Norsk Solistkor og Barokksolistene. Ensemblet har bla. gjestet Festspillene i Bergen, Philadilphia Bach Festival og Moskva Antiquarium.

Lederne for Bergen Barokk er Frode Thorsen og Hans Knut Sveen.
Bergen Barokk mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Bergen kommune.

“So perfect a reproduction of the female alto voice is Franz Vitzthun’s countertenor that even a really close listening might not convince you it belonged to a male. He is truly amazing. And I have nothing but praise for the instrumentalists comprising the Bergen Barokk. Not a foot, or, should I say, a finger goes amiss. This is a brilliant release, right down to its booklet containing a scholarly essay, complete texts, and documentation on the instruments, performance materials, and the editions used, all in three languages. If I were giving an award for Baroque disc of the year, this one would win it. Urgently recommended.”
(Jerry Dubins, Fanfare Magazine, Nov 2009 on Vol. 2 of “Harmonishcer Gottes-Dienst”)

Norsk kulturråd logo Bergen kommune logo