Categories
Arrangement Nytt om Bergen Barokk

[:no]Ikke helt barokk [:en]Not quite Baroque

MERK!

Christinegård, Bergen

Søndag 16. juni kl. 15.00

Foreningen Antikk Musikk

[:no]Den strenge defininisjonen av “barokk” dekker ikke instrumenterium og repertoar når Bergen Barokk og Currentes går sammen om consortspill (altså ensemble) på Christinegård 16. juni kl. 15.00 (merk tidspunktet!).

1500-talls musikkpraksis dreide seg likevel mye om eksperimentering og, kan vi hevde, et fokus på historikk og framtid. Gjennom framføringspraksis ble gjerne repertoarmateriale fra tidligere tider realisert med nyere metodikk, og på teorisiden arbeidet flere med tanker som skulle peke inn mot mer menneskelige, følelsesmessige aspekt enn matematiske. Og en viktig faktor i det hele var teknologiske løsninger som tillot formidling av notetrykk i mye større skala enn tidligere.

Slik var 1500-tallet på mange måter en tid preget av tradisjon og modernitet. Currentes og Bergen Barokk tar opp musikk og spillepraksis i denne konserten, i firestemmig blokkfløyteconsort og cembalo, – rekonstruksjoner av 1500-talls instrumenter, repertoar funnet i samlinger av utgivere og komponister som Andrea Antico og Pierre Attaingnant.

Medvirkende: Jostein Gundersen, Frode Thorsen, Caroline Eidsten Dahl, Sjur Haga Bringeland og Hans Knut Sveen.

[:en]In this concert at Christinegård, Bergen, Sunday 16 June at 15:00 Bergen Barokk and Currentes, in a collaboration with Antikk Musikk will present repertoire and practice which places itself inbetween Renaissance and Baroque, in compositional and performance ways. On 16th Century reconstructions of a flute consort (ensemble) and harpsichord you will hear music by composers/publishers as Andrea Antico and Pierre Attaingnant, among others. The players: Jostein Gundersen, Frode Thorsen, Caroline Eidsten Dahl, Sjur Haga Bringeland og Hans Knut Sveen.