Categories
Arrangement Nytt om Bergen Barokk

Tersløsegård 25. september

Søndag 25. september spiller Frode Thorsen, Markku Luolajan-Mikkola og Hans Knut Sveen programmet “A Musical Club” på Ludvig Holberg Museum, Tersløsegård.

Da Ludvig Holberg bodde i Oxford er det all grunn til å anta at han besøkte en “Musical Club” når anledningen bød seg. Med et stadig mer selvbevisst borgerskap i byene vokste behovet for sosiale arenaer der man også kunne nyte musikk. Programmet Bergen Barokk spiller på Tersløsegård byr på et repertoar typisk for en slik anledning. Musikk i mer kompnonert form står i kontrast til mer lekende grounds og andre variasjonstyper.

På programmet står det musikk av Andrew Parcham, James Paisible, John Blow, Michel Farinel, John E. Galliard, Francesco Geminiani og Arcangelo Corelli.