Categories
Debatt Nytt om Bergen Barokk

Bergen kommune og Norsk kulturrådSupport from Bergen and the Norwegian Culture Councils

Bergen Barokk mottar støtte fra Norsk kulturråd og står på budsjettet for Bergen kommune for 2014. (Klikk på lenkene for å lese mer.) På Norsk kulturråds hjemmeside sier utvalgsleder Malika Makouf Rasmussen at rådet i vurderingen av søknadene  først og fremst legger vekt på ensemblenes kunstneriske kvalitet samt på utvikling og omfanget av deres konsertproduksjon og formidling. Ensembler som […]

Categories
Debatt Nytt om Bergen Barokk

Planer for 2012

Mens desember er juleforberedelsenes tid for mange så sitter det en haug av ensembleansvarlige og venter på tilbakemeldingene fra kulturråd, fylker og kommuner om hva uttellingen for støtte blir for neste driftsår. Bergen Barokk er på ingen måte noe unntak der, med et år bak oss der aktivitet og kunstnerisk uttelling har vært optimalt og […]

Categories
Debatt

Endringer i kulturNorge

På sine hjemmesider skriver Norsk kulturråd i en invitasjon til dialogmøte om musikkordninger: “Omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet og den varslede styrkingen av Kulturrådets arrangør- og musikerstøtteordning vil bety at Kulturrådet kan fordele flere midler til utøvende kunstnere og til et mangfoldig arrangørnettverk i hele Norge.” Her er det i verste fall sådd usikkerhet fra […]