Categories
Debatt Nytt om Bergen Barokk

Planer for 2012

Mens desember er juleforberedelsenes tid for mange så sitter det en haug av ensembleansvarlige og venter på tilbakemeldingene fra kulturråd, fylker og kommuner om hva uttellingen for støtte blir for neste driftsår. Bergen Barokk er på ingen måte noe unntak der, med et år bak oss der aktivitet og kunstnerisk uttelling har vært optimalt og den økonomiske ryggsøylen ser ut til å ha bestått nok en styrketest, blir spørsmålet om driftsgrunnlag i 2012 minst like aktuelt som for et år siden.

I Bergen Barokk vet vi p.t. at innstillingen på støtte fra Bergen kommune ligger på den samme som ganske mange tidligere år mens Kulturrådets fordeling av midler blir kjent etter at statsbudsjettet er vedtatt. Det vi erfarer er at tilfanget av virksomheter blir større, likeså arrangmentskostnadene, mens kulturmidlene ikke helt ser ut til å følge samme tempoet i vekst. Derfor er det viktige valg som skal tas like over nyttår når budsjettkriteriene er kjent og vi skal revidere planene for 2012 i forhold til rammene vi har å jobbe innenfor.

I målsetningene for perioden 2012 – 2014 vil Bergen Barokk

  • Styrke Bergen Barokks funksjon som musikerpool for profesjonelle utøvere av tidligmusikk, både internasjonalt og lokalt.
  • Styrke samarbeidet med Bergens musikkliv for å skape et lokalt tilbud på høyt kunstnerisk nivå innen tidligmusikk.
  • Styrke nasjonalt og internasjonalt nettverk og samarbeid for å kunne presentere Bergen Barokks beste produksjoner.
  • Styrke opplæringen av unge musikere gjennom prosjektet Ung Barokk.
  • Fullføre og utgi førstegangsinnspillingen av G.Ph. Telemanns kantatesyklus “Harmonischer Gottes-Dienst”.
I dette ligger det behov for midler til både prosjekter og drift. Ved nyttårstider vil vi være i stand til å se hvordan vi skal sørge for at 2012 blir året da vi tar viktige steg videre mot målene.