Categories
Nytt om Bergen Barokk

Materiale brukt i Ladegården 7. sept 2022

«NORDISKE SPEILINGER» I LADEGÅRDEN, OSLO 7.9.2022
Arrangør: Bergens Barokk i samarbeid med Middelalderbyen, Oslo, med støtte fra Kulturrådet og Bergen kommune 

MUSIKALSK MATERIALE OG KILDER

Pierre Verdier (1627-1706): Sonate i B-dur (Dübensamlingen, Uppsala)

«Våkn opp og slå på dine strenger» (tekst Kingo), i Groven/Berge-tradisjon.

«Amanda, darf man dich wohl küssen», av Johan Krieger (1651–1735). 

4 tradisjonsstykker fra Dalarna (Sverige) og fra et fra Brødrene Bast’s Violinbog (København 1763-1782):

Vallåt (Efter Omas Hanna Hansson, Berga, Dalarna) 
Polska (Efter Lars Åhs, Älvdalen, Dalarna)
Uden titel (Serras?) – Fem Får, fire Geder (Fra Brødrene Basts Violinbog, København 1763 – 1782)

Carl August Thielo (1702 – 1763): fra Nogle Dandse som ere opførte og dandsede paa den Danske Skue-Plads: 

Allegro Alternativement, Menuet, Rigadon og Gigue.

Epistel 82 – «Vila vid denna källa» av Carl Michael Bellman (1740–95), i veksling med
Springar fra Numedal / Springar fra Bø

Johan Henrik Freithoff (1713-1767): Sonata a tres i  A-dur (Allegro, Andante og menuett/trio)  

Saluttslåtten, fra Johannes Sundvors (1871-1941) optegnelser (Vestlandet, Norge).
No. 122 Engels Dantz (Jacob Mestmachers notebok, Bergen)
Bryllupslått fra Brekke sogn, fra Johannes Sundvors (1871-1941) optegnelser (Vestlandet, Norge).
No. 173. Sarabande (Jacob Mestmachers notebok, Bergen)
No. 77 Contillong (Jacob Mestmachers notebok, Bergen)
Pukaslåtten. Trommeslått af Poul Høxbro baseret på “Fredmans sång nr. 4 – “Hör pukor och trompeter”, af Carl Michael Bellmann (1740-1795).
No. 61 Menuet Amoer (Jacob Mestmachers notebok, Bergen)

Nor-rige og dets kostbare herlighed
Visa er diktet av Baltzar Beck, og trykt første gang i 1708. Melodiforelegg: Ach Amaryllis, etter folkelig overlevering fra Telemark og etter Astree Siunge-Choer (Kbh. 1657). 

Instrumentalstykker: Aria nr. 248 fra Mestmachers notebok og Lamento av Pierre Verdier (1627-1706), Stockholm.

«Den danske sanggudinnen til den svenstke», dikt av Rasmus Frankenau (Danmark, 1776-1814) i oversettelse av Anne Maria Lenngren (Sverige, 1754-1817).
Jeg vil din pris utsjunge  fra F.C. Breitendichs Chroalbog (København, 1764)
Körepolska, etter Anders Mårtensson, Vämb, Skåne (Basts Violinbog, 1763-1782). 
Fiol i spann. Trad. efter Nils Jönsson, Sølvestad (Skåne, Sverige)
Skomakervise etter Hagny Huso, fra Vinje i Telemark
C.M. Bellmann: «Song nr. 5»
Instrumentalene er hentet og bearbeidet fra kildene A. Corelli (Roma 1700) og Truels Hvidts notebok (Arne Bjørndals samling, UiB Bergen) 

UTØVERNE

Øyonn Groven-Myhren, sang
Elisabeth Holmertz, tekst og sang
Poul Høxbro, slagverk og fløyter
Frode Thorsen, blokkfløyter
Stefan Lindvall, fiolin
Henrikke Rynning, cello
Hans Knut Sveen, cembalo