Categories
Nytt om Bergen Barokk

«Nordiske speilinger»

Konsert onsdag 7. september 2022,
kl 19.00 i Ladegården, Oslo
Arrangement: Bergen Barokk
Arrangert med støtte fra Kulturrådet og Bergen kommune.

Prosjektet ble til på initiativ fra multiutøveren Poul Høxbro, og tar utgangspunkt i kontraster som enten kommer fra sosiale/kulturelle forhold som blant annet profesjonell/amatør, klassisk/tradisjonell, fremmed/nær og religion/verdslighet. Musikklivet i Norden har på ulike måter vært påvirket av ordninger som stadsmusikerordningen i byene, felespill i kontrast til kirkesang, komponert kontra muntlig overlevert musikk og så videre.

I instrumentarium og stil er det motsetninger i bruk og anseelse som på mange måter speiler hverandre. Oppfatningen av fint og dårlig, høy og lav gir føringer for hvordan synet på ulike musikkulturer er knyttet til også moralske verdier, slik vi kjenner igjen i vår egen tids retorikk rundt fin- eller lavkultur, elitisme kontra det motsatte (hva nå dét skulle være). Det er store likheter mellom spillemannen i tradisjonskulturen og musikeren i den klassiske. Slike speilinger gir prosjektskaperne grunnlag for utforsking, samspill og «motspill». I programutviklingen tar utøverne utgangspunkt i å koble, kontrastere og blande musikalsk materiale som er overlevert i a) muntlig tradering, b) håndskrevne manuskripter og c) lite kjente notetrykk. Vi finner eksempler på slike i for eksempel norske og danske kilder, som Jacob Mestmachers notebok (Bergen), danser og teatersanger etter Carl A. Thielo (København) og manuskriptene etter Georg von Bertouch (Christiania).