Categories
Arrangement Nytt om Bergen Barokk

Meters and Motors

Stephan Meidell er en musiker som nok ikke primært assosieres med tidligmusikk. Men når han samarbeider med Bergen Barokk i verket Meters and Motors er det basert på et samarbeid fra 2019, — innspillingen Metrics. 

Samarbeidet gjenkjennes gjennom uttrykk vi kjenner fra santidsmusikkfeltet, og slik sett går inn i Bergen Barokks mål om å eksperimentere med stil, metode og instrumentarium fra tidligmusikkkonteksten. 

Den 17. des. kan et resultat fra første trinn i prosjektet høres og sees på Gyldenpris kunsthall

Det er Stephan Meidell som står installasjonen og komposisjonen men utøverne Jostein Gundersen, Siri Hilmen og Hans Knut Sveen danner ensemblet.