Categories
Arrangement

Musica Nord med BB på festivalen “Grieg in Bergen”

Bergen Barokk holder konsert i Korskirken, Bergen den 29. juni under festivalen “Grieg in Bergen”, arrangert av Musica Nord.

“Alla Francese”

Musikk fra Solkongens hoff

I dette programmet framfører Bergen Barokk preludier, airs og danser av Jaques-Martin Hotteterre le Romain, Charles Dieupart, Marin Marais, Robert de Visee og Francois Couperin.

Solkongens musikere hadde en viktig oppgave; de skulle forskjønne hofflivet, som var preget av detaljert og teatral etikette. Til tross for regelregimet klarte flere hoffmusikere å komponere musikk som vekker økende interesse i vår tid. Marais, Hotteterre og Couperin var blant de beste og mest profilerte i Solkongens eldre dager. I deres instrumentalmusikk finner vi klassiske komposisjonsteknikker som prelude, fugue og passacaglia kombinert med stiliserte danser. Mange av dansene hadde en “barbarisk”, folkelig opprinnelse, men de ble temmet og utstyrt med sirlig ornamentikk, slik at de kunne presenteres som anstendig og kultivert folklore ved hoffet.

medvirkende:
Frode Thorsen, blokkfløyter
Thomas Boysen, teorbe
Mikko Perkola, viola da gamba